KONTAKTA OSS
ToppBanner banner_franluft/>

frånluftsvärmepumpar i småland

BOKA ETT GRATIS HEMBESÖK

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPar i småland

All uppvärmd luft i huset som ventileras bort, återvinns med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsåtervinning är ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att ta tillvara på husets överskottsvärme. Att värma upp huset med en frånluftsvärmepump fungerar lika bra om man ska bygga nytt som när man ska uppdatera värmesystemet i ett befintligt hus med styrd ventialtion. Alla värmepumpar har egenskapen att kunna förflytta värmeenergi från ett ställe till ett annat. Frånluftsvärmepumper flyttar värme från luften som lämnar huset till varmvattenberedaren och värmeelementen. Ett klimatsmart och hållbart sätt att värma upp sitt hus på. Frånluftsvärmepumpen passar bäst i små och medelstora hus. Installation eller utbyte av en frånluftsvärmepump är ett enkelt och smidigt arbete som inte kräver några tillstånd från myndigheter. Underhållet av systemet är enkelt, värmepumpens filter behöver rengöras rgelbundet och bytas ut med jämna mellanrum. Service av värmepumpen utförs av våra certifierade servicetekniker enligt tillverkarens seviceprogram.Tecknar du ett serviceavtal med oss fortsätter vi att sköta det löpande även efter att garantitiden har gått ut. Allt för att förlänga livstiden på din värmepump och för din bekvämlighet.

Nyttja solenergin med en klimatsmart värmepump
På ett eller annat sätt tar en värmepump reda på all den energi som finns i värmen som vi får från solen. Genom att ta vara på all solenergi och omvandla den till ett behagligt inomhusklimat är en värmepump ett klimatsmart och hållbart sätt att värma upp sitt hus på. I jämförelse med andra alternativ är det inte bara miljövänligt utan också vänligt för plånboken.

Kostnadseffektiv investering för smidig och effektiv uppvärmning
Det är inte alla som har möjlighet att investera i berg- eller jordvärme och i dessa fall är frånluftvärme ett bra alternativet. Den initiala kostnaden och arbetet är betydligt lägre då det inte kräver något grävande eller borrning på tomten. Att installera bergvärme kräver tillstånd från kommunen vilket inte behövs vid installation av en frånluftsvärmepump. Den lite lägre kostnadsbesparing i form av elförbrukning per månad som en frånluftsvärmepump ger jämfört med bergvärme kan motiveras med den enklare installationen och lägre kostnad som det innebär. Underhållet av systemet är enkelt, värmepumpens filter behöver rengöras en gång per år och bytas ut med jämna mellanrum.

För kunna installera en frånluftsvärmepump finns det vissa grundkrav på huset:
• Ventilation i alla våtrum
• Ventilation i köket
• Ventiler i yttervägg eller i fönster för friskluftstillförsel.
• Har huset dessutom golvvärme eller element som är vattenburna är det en extra fördelaktig förutsättning att installera frånluftsvärme.

KONTAKTFORMULÄR

Några av de största fördelarna med en frånluftsvärmepump:

- Varmvatten och värme i ett.
- Effektivare ventilation ger ett bättre inomhusklimat.
- Tack vare att man tar vara på den värme som ventileras ut är det miljövänligt.
- Ingen åverkan som borrning i trädgården.
- Tar endast upp en liten yta.
- Behöver minimalt med underhåll.

Processen för att installera en frånluftsvärmepump
När du kontaktar oss och vill installera en värmepump så bokar vi in ett hembesök, då tittar vi på förutsättningarna i ditt hus och innan vi går har du ett kostnadsförslag. När det är dags för installation av en frånluftsvärmepump så leds ventilationen i huset om så att det passerar värmepumpen. Pumpen kopplas upp på elnätet och på både uppvärmnings- och varmvattensystemet innan den startas, total installationstid brukar vara en arbetsdag. Innan våra montörer åker får du en genomgång av hur systemet fungerar och hur du reglerar det. Du får även skriftliga skötselråd och ett protokoll för igångsättning. Med en lång garantitid kan du känna dig trygg med att ha en behaglig och friskt inomhusklimat i många år.

Tekniken bakom frånluftsvärme
Genom att ta vara på den varma luften som redan finns inomhus istället för att ventilera ut den sparar en frånluftsvärmepump både energi och miljö. Det ger ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att värma upp inomhus och samtidigt kunna ventilera luften utan att förlora en massa värme.

Att byta ut sin gamla frånluftvärmepump har stora fördelar
Finns det redan en frånluftsvärmepump kan det vara dags att titta på att byta ut den mot en ny för att optimera effekten. När en frånluftsvärmepump servas regelbundet har en den en lång livslängd, lite beroende på modell kan vara en god idé att titta på en uppgradering när den börjar närma sig 10–15 år. Är din frånluftsvärmepump till åren kan det vara en god investering och en tjänst för miljön att byta ut den till en modernare. Det beror på att tekniken har gått framåt och en nyare enhet har bättre effekt än en som är till åren och därför minskar elförbrukningen ytterligare och på så sätt ger dig mer pengar i plånboken på lång sikt.

En frånluftsvärmepump värmer även på vintern
Eftersom luften som ska användas för att värma upp inomhusluften och vattnet redan är uppvärmd fungerar en frånluftsvärmepump bra även mitt i vintern. Systemet är dessutom smart och känner av temperaturen och reglerar effekten där efter, på så sätt kan kostnaden för att värma upp huset halveras.

"Återanvänd husets värme med en frånluftsvärmepump"

ENWELL SMÅLAND
RING OSS GÄRNA PÅ 0140-38 61 30

Oavsett vilken värmekälla du har idag sparar du pengar på att byta till en värmepump

Eftersom en värmepump har hög verkningsgrad per förbrukad kWh så är det ett mer ekonomiskt alternativ än de flesta andra värmekällorna. Oavsett om du idag har fjärrvärme, ved, pellets eller annan värmekälla så finns det stora besparingar att göra. Jämfört med eluppvärmning kan du minska uppvärmningskostnaden med hälften, räknat på både varmvatten och uppvärmningen.

Nytt eller gammalt hus - en frånluftsvärmepump fungerar bra oavsett

Frånluftsvärmepumpen kommer till sin rätt på bästa sätt i ett lite mindre hus där det finns ett mekaniskt ventilationssystem och vattenburet värmesystem, oavsett om det är ett nybyggt eller befintligt. Att planera för ett frånluftsvärmesystem redan vid ritningarna av nybygget gör processen med installationen enkel och ger många års behaglig värme inomhus. I det befintliga huset blir både plånboken och miljön glad vid en uppgradering av värmesystemet till en frånluftsvärmepump och du får ett lättskött system för varmvatten, värme och ventilation i ett.

Att installera och att använda en frånluftvärmepump är enkelt

Utan att behöva borra ett djupt hål i marken eller annan större åverkan på fastigheten är installationen både enkel och snabb. När det är på plats är de både lättanvända tar liten plats. De flesta frånluftsvärmepumparna påminner till och med själva när det är dags att rengöra filtret. Värmepumpen kan med fördel placeras i till exempel ett grovkök och med en lättanvänd display eller fjärrkontroll styr du värme och ventilation.


VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer om våra klimatsmarta lösningar.
Någon av våra representanter kontaktar dig.

smaland småland frånluftsvärme
Firstname
Phone
Namn *
E-post *
Telefonnummer *
Gatuadress inkl. gatunummer
Postnummer *
Postort
Typ av produkt
Vad behöver du hjälp med?
Meddelande

Samtycke *
Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.